Dům vybavený technologií Housmart

Housmart

Značka technologií optimalizovaných pro užívání v Šetrných domech® s přímou návazností na konstrukce Thriftybuild®. Hlavní myšlenkou je přínos technologie v celém jejím širokém konceptu, význam pro klienta včetně zohlednění LCA (Life Cycle Assessment – posuzování životního cyklu). Celý systém je koncipován tak, aby byly technologie ve společném souznění, a přinášely tak maximální užitek, a aby kontrola těchto technologií probíhala centrálně z jednoho místa, aplikace, telefonu.

Kontakt

Ondřej Tóth
Obchodní ředitel

+420 775 336 234
ondrej.toth@tharte.cz

TH - arte development s.r.o.
Křižíkova 180/28
186 00 Praha 8

IČ: 06928803
DIČ: CZ06928803